Spoznajte sa lepšie ...

Ponuka

V mojej psychoterapeutickej praxi vám ponúkam individuálnu terapiu, koučovanie pre mladých ľudí a dospelých, ako aj pre starších a nadaných. Terapia sa zvyčajne uskutočňuje po podrobnej prvej konzultácii a vyhodnotení potrieb klienta,  zvyčajne  týždenne.  Aby  boli  požadované procesy

a zmeny v myslení, cítení a konaní účinné, je nevyhnutná určitá pravidelnosť.

 

Nastavenie

Jazyk : Nemecký, Slovenský (rodný jazyk), Srbský, Chorvátsky

Individuálna terapia :
Jedna jednotka trvá 50 minút a stojí 60,- Eur
(Ponúkam obmedzený počet sociálnych sadzieb, cena závisí od príjmu, ale najmenej 35,- Eur)
Terapia párov : Po dohode je možná aj terapia pármi

Storno podmienky :
Dohodnuté stretnutia môžu byť zrušené alebo odložené bezplatne až na 48 hodín vopred.

Keďže dohodnuté stretnutia sú pre vás výslovne vyhradené, krátkodobé zrušenia sa nemôžu brať do úvahy a budú účtované v plnej hodinovej sadzbe.
Povinnosť mlčanlivosti:
Vaše súkromie je pre mňa dôležité! Ako psychoterapeut som právne zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o všetkých tajomstvách, ktoré mi boli zverené alebo odhalené pri výkone mojej profesie (§ 15 PthG).
Možné aj domáce návštevy :
2421 Kittsee, 2423 Deutsch Jahrndorf, 7100 Neusiedl am See, 2422 Pama, 2474 Gattendorf, 2471 Parndorf, 2424 Zurndorf, 2475 Neudorf, 2460 Bruck / Leitha, 2460 Bruckneudorf a 2473 Potzneusiedl  a  Bratislava.

01.jpg
02.jpg
03.jpg

"ŽIVOT JE ZMENA - Osobný rast a rozvoj sú celoživotným procesom. Osobný rast je úspešný, ak umožníme zmenu a odvážime sa na  niečo  nové.   Poznanie,   že  veci  môžeme  a vieme zmeniť je

v nás už od detstva."

Henry Stanley Haskins