Nájdite cestu, nájdite seba

Psychoterapia

Čo to je ?

Psychoterapia vám môže pomôcť porozumieť a zmierniť problémy duševného zdravia a nepokoja, utrpenie a negatívne vzorce správania v spolupráci s odbornikom nadobudaju iny rozmer. V terapeutickom rozhovore vás budem citlivo sprevádzať. Máte príležitosť porozprávať sa o svojich problémoch, prekonať staré zranenia (napríklad deficity, konflikty, poruchy, traumy), znovu objaviť svoje zdroje a potenciál alebo rozvíjať nové.

Okrem jazyka (ktorý často chýba) môžu byť použité aj neverbálne techniky a kreatívne médiá. Pri terapii hrá dôležitú úlohu aj reč tela alebo jazyk vašich snov. Ak sa naučíte porozumieť tomuto jazyku, budete mať možnosť získať nové poznatky, dosiahnuť zmeny a nebyť obmedzení obmedzeniami, ale rásť.

Kde vám môžem pomôcť?

Psychoterapia vám môže pomôcť s rôznymi výzvami a problémami v živote. Preťaženie súčasnej životnej situácie,
Úzkosť alebo obmedzenia, ktoré sťažujú život
Problémy na pracovisku, únava a preťaženie,
Depresia a smútok,
Stresové životné situácie, ako napr Rozvod alebo smrť príbuzného,
Životné krízy a významová kríza.

S pozdravom, Carmen

Vznik stavov

 • Úzkosť - záchvaty paniky

 • Práca a povolanie

 • Vzťah - Partnerstvo - Manželstvo

 • Prevencia vyhorenia / vyhorenia depresie

 • Ženské témy

 • Poruchy osobnosti

 • Tehotenstvo

 • Separačná bolesť po smrti, rozvode atď. sebauvedomenie

 • Stres / relaxácia

 • Sny a vysnívaná práca

 • poruchy spánku

Metodické zameranie

 • Integrovaný prístup

 • Prístup orientovaný individuálne

 

Cieľové skupiny

 • Mladí dospelí ( 16 - 29 r. )

 • dospelí

 • starší ľudia

„To, čo je za nami a čo je pred nami, sú iba maličkosti v porovnaní s tým, čo je v nás, a keď vykonáme to, čo je v nás, nastanú zázraky."

Henry Stanley Haskins